Tidningar

Israels Vänner ger ut två olika tidningar:
iv616_1a

ISRAELS VÄN – är vår primära tidskrift som utkommer med 6 utgåvor per år. Tidningen ger förjupning i frågor som t.ex. kristnas relation till judendom, vad Israel innebär för en troende, Bibelns profetiska texter. Därtill skildrar den också vår verksamhet från de lokala israelgrupperna till vårt utåtriktade arbete.

 

 

vad-ar-grejen_1a

VAD ÄR GREJEN MED ISRAEL? – är en nysatsning som kompletterar Israels Vän genom att med ett enklare stil omfamna alla de frågor och tankar som kan vara svåra att förstå om man inte tidigare har varit i kontakt med de ämnen som berör Israel och det judiska folket. Utkommer som en digital tidning.

Gå in på respektive rubrik för att läsa mer..