Sabra

Målet med Sabra är att nå ut till unga vuxna med undervisning och kunskap om Israels betydelse för vår kristna tro. Vi kan se att det under ett antal decennier har varit mindre tal om Israels historiska och profetiska roll, vilket har gjort att flera generationer har gått miste om det djup som det innebär att känna till detta.

Tanken har varit att skapa ett material som är lättförståeligt och lättillgängligt för unga och att på olika sätt nätverka och delta i olika sammanhang med information. En annan del är att förmå unga att besöka Israel själva för att på sätt låta Israel själv ”göra jobbet”. Få lämnas oberörda efter ett besök.

Vad är grejen med Israel?

Dagens ungdomar och unga vuxna är vana vid att möta mängder med information. Av den anledningen är det lätt att bli kräsen och sålla bort sådant som inte tilltalar vid första anblicken.

Sociala medier som Facebook, Instagram, bloggar och YouTube är ställen som fungerar både som mötesplats för idéer och information, men också för personlig interaktion.

Med detta i åtanke så föddes idén till ”Vad är grejen med Israel?”. Vi vill utgå från de frågeställningar som människor kan ha och möta dem på de platser där de befinner sig. Idag samlar vi allt vi gör på en och samma sajt: grejen.israelsvan.com .