SERVICECENTRET ORIT (P2881)

SERVICECENTRET ORIT (P2881)

Sedan 1980 drivs Hotell Orit i Netanya av Israels
Vänner/Scandinaviska Servicecentret. Det fungerar
som ett servicecenter för skandinaver på besök
i Israel, där man kan få tips och stöd av svensktalande
personal. Formellt är Orit ett israeliskt företag
under lagstiftningen och regelverket som gäller
för verksamhet i Israel. Vi upplever det som oerhört
värdefullt att ha anställd personal i Israel. Utöver
att vara föreståndare för hotellet blir de också något
av våra ”ambassadörer” på plats i landet med allt
vad det innebär. De utgör därmed även en länk mellan
oss i Sverige och Skandinavien och det israeliska
samhället. De gåvor som vi får till Orit bidrar till att
bl.a. täcka personalkostnaderna, som omfattar löner
och nödvändiga sociala trygghetsförsäkringar.

Vid gåva, ange nummer: P2881

Lämna en åsikt

avatar
1000
  Subscribe  
Ge mig notis vid