Om oss

Israels vänner grundades 1923 i Malmö som svar på den då starkt framväxande antisemitismen i vårt land. Detta var 25 år innan staten Israel bildades 1948.

Tanken var att uppväcka kärlek till och intresse för det judiska folket. Arbetet skulle ske genom att sprida Biblar och litteratur i ämnet. Det beslöts att föreningen skulle vara allkristen.

Efter 90 år har antisemitismen inte avtagit utan snarare ökat, även i vårt land. Idag lever det judiska folket i de flesta länder under attentathot och svår förföljelse. Därför är vårt uppdrag fortfarande högaktuellt!

Israels Vänner stödjer det israeliska folket och ställer sig bakom Israel som hemlandet för det judiska folket. Vi ser Israel som det enda fungerande demokratiska landet i sin region, som också är en välsignelse för sin region och hela världen.