Ny ledamöter i Israels Vänners styrelse

Hans Weichbrodt (OAS) förkunnar

Idag, lördag 21 april hölls föreningens årsmöte i Malmö. Under dagen fick vi inledningsvis lyssna till Hans Weichbrodt (OAS) och Erik Borg (Israels Vänner) som talade om ”Varför Israel”, där frågan om varför Israel är viktigt idag och baserade sina utläggningar på Bibelordet.

Vidare avhandlades föreningens årsmöte. Några korta referat från mötet var att föreningen i år förmedlat över 2 miljoner kronor till olika verksamheter till stöd för det judiska folket. Merparten av detta till projekt i Israel, och arbeten som utgår från messianska församlingar där.  Utöver detta valdes bl.a. tre nya ledamöter in i styrelsen. Som avslutning berätta ordföranden Dan Johansson om utmaningar som ligger framåt med bl.a. anpassningar i arbetet pga den nya persouppgiftslagen, GDPR, som träder ikraft 25 maj.

Lördagen avslutades sedan med en gudstjänst där Hans Weichbrodt med Temat ”Varför Jerusalem” där lokalen, Hyllie Park Kyrkan i Malmö, var välbesökt.

Lämna en åsikt

Bli först med en kommentar..

avatar
1000
  Subscribe  
Ge mig notis vid