UPPDATERING UTAV MEDLEMSKAP

Under årsmötet (21 april 2018) togs beslut om att anta nya stadgar. I dessa definieras medlemskapet hos Israels Vänner tydligare. Från och med årsmötet gäller att varje enskild person är medlem när han/hon betalt medlemsavgift. Detta medför att ni som i dagsläget har två namn registrerade på ett och samma medlemskap måste meddela oss om en eller båda framöver vill stå kvar som medlemmar. Detta gör ni genom att fylla i nedanstående formulär.

Ytterligare medlem innebär ytterligare medlemsavgift. På så sätt kan de av er som vill stödja föreningen lite extra göra det genom medlemskap. Ni har också möjlighet att ange om ni endast önskar en Israels Vän per hushåll.

Vi behöver har fått in era uppdaterade uppgifter senast 15 juli.

Vi vill båda stå kvar som medlemmar. JaNej
Vid ja: Notera att detta innebär att ni betalar varsin medlemsavgift. Vi skickar faktura till den som berörs.

Om enbart en utav er vill stå kvar som medlem.
Fyll här i namnet på den av er som vill stå kvar:


Vi tackar nej till extra utskick utav tidningen Israels Vän.
Som medlemsförmån ingår tidningen Israels Vän med 6 nr/år utan extra kostnad. Detta gäller varje enskild medlem och kan innebära att ett hushåll får ta emot flera tidningar. Genom att bocka i rutan ovan så markerar ni att det räcker med en tidning/hushåll (även om där är fler medlemmar boende på samma adress).

E-post: