Jag har en dröm

Siegfried Luikert

Under 70 år har Israel och Mellanöstern inte fått uppleva en varaktig fredsperiod. Arabstaternas utrotningskrig 1948/49 var början till en hel rad av krig från arabiskt håll med målet att förinta Israel. Fram till fredsavtalet 1979 mellan Israel och Egypten, var det Syrien och Egypten som ledde kampen mot Israel. Idag styrs samma kamp av Iran och Syrien med samma retorik. Man vill utplåna den judiska staten och Turkiet är på väg att bli en del i denna oheliga allians.

Hur skall vi som bibeltroende kristna ställa oss till det som sker?
För det första tillhör vi ljusets rike. Lögnaktig propaganda kan och får aldrig ligga till grund för vårt tänkande och agerande. I Gud finns inget mörker! Gud är livets källa. I Hans ljus ser vi ljus!
För det andra är Guds ord vår ledstjärna genom tiderna.
Den som vill följa Guds ord, även i Israelfrågan, ser att både GT och NT talar om att Israel kommer att bli tvungen att lämna sitt land och bli utspridda över hela vår jord.
Men lika tydligt som Guds ord är angående det judiska folkets förskingring, lika tydligt är det när det gäller hemkomsten till landet Israel.
”Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.” Jer 29:14

Gud håller sitt ord till punkt och pricka! När profetior som är 2700 år gamla går i fullbordan framför våra ögon är det ett stort tacksägelseämne. Det som händer med det judiska folkets hemkomst till samma plats där de har varit bofasta är ett av de största bevisen på en levande, trofast, sannfärdig och kärleksfull Gud!
Under tiden försöker Israels fiender att nå sitt mål, att sudda ut Israel från kartan. De våldsamma protesterna längs gränsen mellan Israel och Gaza skulle enligt organisatörerna öppna vägen för de palestinska flyktingarna tillbaka till sina hem inne i Israel. Hela den palestinska flyktingfrågan skall lyftas fram igen.
I hög grad kan vi vara överens om att de flesta människorna på Gazaremsan lider. Många av dem kallas för flyktingar undan kriget 1948. De lämnade sina hem på grund av ett krig som deras ledare började. Ett utrotningskrig mot judarna som gick snett. Judarna vägrade att bli kastade i havet.
Bara tre år tidigare var det en annan flyktingvåg i Europa. 12 miljoner tyskar flydde eller fördrevs från sina hem, från områden som före andra världskriget tillhörde den tyska maktsfären. Rätt så, säger vi. Tyskarna började kriget och nu fick tyskarna betala priset. Varför talas det inte mera om dessa 12 miljoner flyktingar plus barn och barnbarn och barnbarnsbarn idag?
Svaret är ett nytänkande. Insikt om den egna skulden i kriget, ånger över begångna brott och en uträckt hand med längtan efter förlåtelse och nyskapade relationer. En beredvillighet att göra gott så långt som det nu överhuvudtaget är möjligt.

Jag har en dröm
Skulle de arabiska flyktingarna välja samma fredens väg som de tyska flyktingarna gick så skulle de komma in under Guds välsignelse med fred och välstånd istället för terror, våld och fattigdom. Det finns ett val som vi alla måste ta. Väljer vi fredens väg och söker samförstånd eller väljer vi konfrontation och jihad? Valet är mellan liv och död.
Skulle palestinierna välja att byta ut skolböcker som förhärligar terror och våld mot judarna och ersätta dem med böcker som handlar om en ödmjuk insikt av de egna misstag och beredskap att räcka ut en vänlig hand till grannen, då skulle framtiden bli ljus.
Skulle palestinska ledare inte använda pengar som strömmar in via FN, USA och Europa till bygge av terrortunnlar och finansiering av ”martyrer” utan för att bygga upp infrastrukturen, industrier, sjukhus och hotell så skulle inom loppet av några få år deras misär förbytas till trygghet och välstånd.

Det finns ett alternativ till terror och krig men det krävs ett nytänkande. År 2005 utrymde Israel Gazaremsan. Det fanns då stora planer om en djuphavshamn i Gaza. Flygplatsen nära Gaza stad var byggd. Gaza har samma fina medelhavsstrand som Tel Aviv.
Det är ingen utopi. Det enda som krävs är ett nytänkande.
Israel har enligt Guds löfte kommit för att stanna. Jag önskar att den arabiska befolkningen i Gaza, på Västbanken och i länderna där runt omkring ödmjukar sig under Guds mäktiga hand för en ljus framtids skull för dem och deras barn.

 

Siegfried Luikert
Styrelseledamot i Israels Vänner

2
Lämna en åsikt

avatar
1000
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Bengt WinnowAnders W Recent comment authors
  Subscribe  
nyast äldst mest framröstade
Ge mig notis vid
Anders W
Gäst
Anders W

Bara att instämma!

Bengt Winnow
Gäst
Bengt Winnow

Javisst är det så som Siegfried beskriver läget!
Därför kommer jag att besöka landet den 7-30 Oct för att få ytterligare nyanser av till synes en omöjlig situation mellan judar och araber!
Gud har lovat sin välsignelse till kusinerna!

//Bengt