Reportage från israelskonferens i Jönköping 4-5 feb

Hedin med vänner i Jönköping, feb 2017

Israelkonferens i Jönköping 4-5 feb 2017

Israels Vänners nätverksgrupp i Jönköping/Huskvarna genomförde under helgen 4-5 feb en Israelskonferens i Jönköpings och Huskvarna Pingstkyrkor. Talare var Dan Johansson från ”Israels Vänner” i Malmö och ämnet för konferensen var ”Israel i Stormens Öga”. Samlingarna inramades på ett andligt inspirerande sätt av sånggruppen ”Evert Hedin band” från Alingsås med israelisk repertoar.

Intresset och gensvaret var väldigt stort vilket avspeglades i att konferensens fyra olika samlingar besöktes av totalt 1425 personer.

Nätverksgruppen startades av Ella Ryberg och Febe Parsmyr 2012 som en bönegrupp för Israels folk och land. Men så småningom utvecklades verksamheten till att även omfatta offentliga samlingar med kallade talare. Av olika skäl gick verksamheten på sparläge under en tid men i och med helgens konferens sker en nystart av verksamheten med början fr o m september då offentliga samlingar kommer att ske en lördag per månad.

I helgens första samling talade Dan Johansson om det religiösa motstånd som Israel på olika sätt har mötts av, både historiskt och i nutid.

Som en röd tråd genom Dans förkunnelse framträdde den s.k. ”ersättningsteologin” (som går ut på att församlingen har övertagit rollen som Guds egendoms- och förbundsfolk) som den primära orsaken till det religiösa motståndet. Dan och hans fru tillhörde ju i sin ungdom Jehovas vittnen som fullt ut representerar ersättningsteologin.  När de sedan studerade Romarbrevets 11 kapitel utan rörelsens färgade filter kom de fram till vilken villfarelse de varit utsatta för och lämnade därmed Jehovas vittnen.

Aposteln Paulus kunde alltså redan i församlingen i Rom se tendenser till den begynnande ersättningsteologin, som han med kraft tog avstånd från i Romarbrevets 11 kap.

Gud förverkligar sin plan med mänskligheten genom Abraham och hans efterkommande, det judiska folket . Vi som hednakristna blir ”inympade” bland dem, istället för att ersätta dem. Detta bekräftas också genom Jesu ord i Joh 10:14-16 där han säger att han också utöver ”sina får” också har andra får (hedningarna) som han måste leda och att det skall bli en hjord och en herde.

Dan framhöll också med emfas den andliga lag som innebär att var och en som välsignar Israel skall bli välsignad medan däremot den som förbannar eller talar illa om Israel, får Gud till sin fiende.

Med utgångspunkt från profetiorna i Hesekiel 36 drog Dan paralleller till vad som händer i vår egen tid. Han talade också om hur Islamska företrädare medvetet förfalskar historiska fakta genom att förneka varje judisk koppling till Tempelberget i Jerusalem. Man påstår utan att rodna att det aldrig har funnits något judiskt tempel och att deras egna helgedomar har stått där sedan 2000 år före kung Salomos tid. Islams grundare Muhammed levde ju som bekant på 6oo talet e.Kr.

Dan avslutade denna samling med att berätta om det alltmer växande antal judar som har tagit emot Jesus som sin frälsare. Han tog bla ett exempel från staden Ashdod där ett väckelmöte besöktes av ca 1000 personer. Av dessa bad 800 med i frälsningsbönen. Detta är ett bland många tecken som tyder på Jesu snara återkomst.

Andra samlingen på lördagseftermiddagen handlade om det politiska motståndet mot Israel.

Här gick Dan Johansson igenom ett antal historiska skeenden som är viktiga för förståelsen av konflikten i Mellersta Östern. Han framhöll speciellt vikten av de beslut som fattades av konferensen i San Remo 1920, där segrarmakterna efter första världskriget gav i uppdrag åt Storbritannien att vara s.k mandatmakt för Palestinamandatet med ansvar för att genomföra ”Balfour-deklarationen” dvs skapa ett Judiskt hemland i Palestinamandatet (där även Västbanken ingick) och ett erkännande av det historiska sambandet mellan det judiska folket och Palestina.

San Remo konferensens beslut ratificerades av FN’s föregångare Nationernas förbund (NF) 1922 och blev därmed del av internationell lag. Och genom att FN i enlighet med sin stadga övertog samtliga gällande rättsinstrument från NF, då NF upphörde 1946,  så gäller dessa beslut än i dag. Problemet är att många av dagens politiker och mediafolk inte känner till eller inte vill känna till dessa fakta. Det ständigt återkommande påståendet om ”Israels ockupation” av bl.a. Västbanken saknar alltså helt grund.

Föredragshållaren gav flera exempel på att arabiska ledargestalter i tidsintervallet 1919-1977 själva förnekade förekomsten av ett palestinskt folk. Vad som hände därefter var att PLO-ledaren Yassir Arafat ändrade taktik och övergick från terrorhandlingar till att marknadsföra ett fiktivt ”palestinskt” folk och stat. På 35 år lyckades man genom sin propaganda vända världsopinionen till att tro på dessa fabricerade  osanna fakta. Arafat kallade sig för palestinier men var i verkligheten född i Egypten.

Dan pekade på hur västliga stater pumpar in enorma summor till palestinska myndigheter på Västbanken och i Gaza för s.k humanitär hjälp. Resurser som pga rådande korruption till stor del används för att berika ledarskiktet. Som exempel nämndes att PA-ledaren Mahmoud Abbas privata förmögenhet uppgår till mer än US $ 100 milj.

FN’s olika organ utfärdar kontinuerligt anti-israeliska resolutioner på felaktig grund medan diktaturer undgår berättigad kritik.

Palestinska skolor indoktrinerar sina elever till att hata judarna och Israel och lägger därmed grogrund för våldet.

Israel beskylls ofta av sina motståndare för att vara en apartheidstat. Dan avvisade detta med kraft och påpekade att det finns ca 1.6 milj araber i Israel (oräknat Västbanken) som har fullständig politisk frihet. Det finns arabiska partier i Knesset av vilka en del även ingår i de hemliga utskotten. Det finns arabiska domare i Israeliska domstolar som dömer judar.

Dan nämnde också ”Oslo-avtalet” som han menade står i strid med Guds ord genom att det går ut på att dela upp landet. Han hänvisade till 3:e kapitlet i bibelboken Joel, där det talas om att Gud skall samla jordens ledare i Josafats dal i Jerusalem för att döma dem som delat Hans Land. Tyvärr ingår Sverige i denna skara.

Dan avvisade följaktligen också den sk ”tvåstatslösningen” och blickade istället fram mot profetian i Jesaja 19 om ”trestatsförbundet” där Israel, Egypten och Syrien ingår, en konstellation som utgör Guds plan för fred i Mellanöstern och som blir verklighet i tusenårsriket.

Lördagens tredje och sista samling hade rubriken ”Men Gud står trofast bakom Israel”.

Här började talaren med att konstatera att bibelcitatet ”I Jerusalem vill jag fästa mitt namn”

(2Kung 21:4) bokstavligen är uppfyllt. Satellitbilder visar nämligen att dalgångarnas form vid Jerusalem tydligt bildar det hebreiska Gudsnamnet JHVH.  Detta stadfäster att Israel är Guds Land och Jerusalem Guds stad.

Vidare kunde Dan visa att det alltid bott judar i Israel och i de flesta fall i majoritet. Genom en kort tillbakablick i modern judisk historia berättades det om den ungerske juden Theodor Herzl som genom sin bok ”Der Judenstaat” verkade för bildandet av en judisk stat. Vid den första sionistiska världskongressen i Basel 1898 förutsade han att detta skulle ske inom en tid av högst femtio år, vilket också skedde exakt på året 1948.

Dan kom sedan in på hur Gud genom profetiornas ord alltid informerar och förbereder sitt folk på vad som kommer att hända. Ett slående exempel som gavs var att innan Bibeln delades upp i kapitel och verser så bestod den endast av på varandra följande meningar. Bibelns 5708:e mening löd då: ”Herren din Gud ska då åter samla dig från alla folk dit han har skingrat dig”. Årtalet för den judiska statens bildande, 1948,  motsvaras av det judiska årtalet 5708.

De flesta bibeltolkare är överens om att fikonträdet är en symbol för Israels politiska liv. Jesus säger  i Matteusevangeliets 24:e kap. att när fikonträdets blad spricker ut är sommaren nära, och det släkte som ser detta hända skall inte förgå förrän allt detta har skett, dvs att Jesu ankomst är nära och står för dörren.

Vidare talades det om profetian  i Hesekiel 39:28 om hur Gud  ska samla alla judar tillbaka till Israel  från alla de länder de blivit förskingrade till. Dan gick också igenom profetiorna i Hesekiel 38,  Uppenbarelseboken 16 och Sakarja 13 om vad som skall hända i framtiden. Mycket intressant är att Hesekiel 47 förutsäger att Döda Havet skall delas upp i två delar, vilket genom de senaste årens sänkning av vattennivån nu har skett.  När Oljeberget en gång kommer att rämna skall tempelkällans vatten rinna ner i den norra delen av Döda Havet och göra vattnet friskt och sött så att stora mängder fiskar kommer att finnas där.

Mot slutet av samlingen kom talaren in på den väckelse som idag pågår bland judarna i Israel. Dan mindes att 1970 fanns det två bönegrupper i Israel. Idag finns det 250 messianska församlingar och man räknar med att det finns ca en halv miljon judar som i hemlighet är Jesus-troende.

Avslutningsvis uppmanades vi som kristna att vara vaksamma över vår helgelse. Att vara på vakt mot  tendensen  att omärkligt förskjutas i fel riktning. Den som upplevt frälsningen är ingen vanlig människa utan en annan människa. Det räcker inte att ”bara vara med” utan kristenlivet innebär en kärleksrelation till Jesus Kristus, en Gudsrelation som innebär att man är redo för Jesu återkomst.

Kvällen avslutades med bön för Israel och personlig förbön för de som så önskade.

Den fjärde och avslutande samlingen hölls på söndagen som förmiddagsgudstjänst inför en fullsatt Pingstkyrka i Huskvarna. Dan Johansson förmedlade då en resumé över lördagens samtliga samlingar.

 

Ref: Anders E. Lägersten

1
Lämna en åsikt

avatar
1000
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Sixten Nordén Recent comment authors
  Subscribe  
nyast äldst mest framröstade
Ge mig notis vid
Sixten Nordén
Gäst
Sixten Nordén

Hej A Lägersten
Sixten Nordén här, Skövde,israelvän.
Hade din utmärkta o uttömmande artikel om Israels historia o folkrätten i min mobil. Läste om den nyss men knappade fel varvid den flög sin kos. Kan man möjligen önska den åter via Mail? -180206
Med vänlig hälsning, S N
G Kungsv 77, 54132 Skövde