Intervju med Daniel Alm – med relation till Israel

Daniel Alm – föreståndare i Pingst FFS – fria församlingar i samverkan

Daniel Alm, föreståndare i Pingst FFS – fria församlingar i samverkan, i samtal med Israels Vänners Christina Waern, om relationerna till Israel.
Intervjun publicerades i Israels Vän 5/2017.

 

Vad är det första du tänker när du hör landet Israel nämnas?

Israel är en del av min historia och blev det redan när jag som ung pojke ofta pratade med min
pappa om landet och folket. Längre upp i åren förstod jag mer om vad det innebär att vara inympad i det äkta olivträdets rot, att ha respekt för vår andliga bakgrund.
Jag älskade min pappa väldigt mycket och han gav mig mycket av den kärlek till det judiska folket jag bär med mig. Jag märker att en stark drivkraft i min tjänst fortfarande är att vilja hedra min far som avled 2010.
Mina tankar går också till Jerusalem – jag älskar Jerusalem. Det är något emotionellt förknippat med staden, Västra muren, hela miljön etc. Staden kokar av tro, av hänförelse. Där finns människor från olika kulturer – judar, muslimer kristna. Gud har valt att uppenbara sig där.
Jag tänker också på namn som följt mig genom åren: Ben Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan m.fl.

Det är ganska kontroversiellt idag att uttala sig positivt om Israel.
Du gör det. Hur kommer det sig?

Jag älskar Israel men är inte någon ”Israelromantiker”. Israel är en signifikans i vad Gud gör i tiden. Israel är till för att vara en välsignelse men landet har problem idag. Man kan jämföra med Guds församling som ska vara en välsignelse men som också möter problem. Församlingens relation till judarna, är lika förhållandet far, mor och barn. Vi ska visa respekt och hedra vår far och vår mor. Jag tror att alla vi barn i Guds hus har mycket välsignelse att vara tacksamma för när det gäller allt gott vi fått genom det judiska folket.
Israel liksom Guds församling är till för att vara en välsignelse, en väg, en rörelse.
Vi bör föra diskussionen om vad det betyder idag att vara till välsignelse. Israels Gud har gett oss boken där Jesus är centralgestalten, och vi bör lära oss kontexten där Jesus levde. Vi ska ha respekt för det judiska folket.

Anser du att antisemitismen har fått ett så starkt fäste i vårt samhälle att den påverkar synen på Israel?

Före detta statsminister Göran Persson gjorde en fantastisk insats under sin tid. Det fanns en tid i svensk politik då man förstod hur antisemitismen verkar. Att förstå dessa krafter betyder något. Det finns dock en lagstiftning i Sverige som går emot antisemitismen. När det gäller vårt samhälle önskar jag att Sverige skulle ha en mer positiv syn på Israel.

Vad tror du vi kan förvänta oss kommer att hända i Israel, Mellanöstern inom en inte alltför avlägsen framtid?

När det gäller all information så är det svårt idag att veta vad som är sanning – det pågår informationskrig, propagandakrig, fake news och det är svårt att få ren klar fakta vilket gör att det är allt svårare för många att ha en balanserad uppfattning på grund av det underlag som ges.
Men vi måste ”pray for peace of Jerusalem” och göra vad vi kan för att inte polarisera det som sker inom landet Israel. Verkligheten går dock i en annan riktning. Det är inte bara en problematik som finns inom Israel. Hela Mellanöstern har del i den. Min förhoppning är fred och stabilitet men det verkar vara omöjligt tills den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget igen. Till dess är vår uppgift att ge diakoni, att hjälpa människor i nöd.

 

Du nämnde i början att Jerusalem har en speciell plats i ditt hjärta. Är det några andra platser som talar till dig?

Cesarea – amfiteatern, eller att gå nerför Saligprisningarnas berg och känna vinden från Gallileiska sjön. En annan plats är Sachne med sina källor och palmträd.
Förutom att jag har gjort ett tiotal resor till Israel har jag tagit med två grupper av svenska pastorer till Israel. Vi hade då, där på plats, föreläsningar och vi gjorde studiebesök. Det är en integrerad del i att vara pastor att känna till landet.
Församlingens uppdrag är att predika Jesus, och Jesu bakgrund bör vi inte glömma, säger Daniel Alm.

 

 

Lämna en åsikt

avatar
1000
  Subscribe  
Ge mig notis vid