Förbön för Israel och Sverige

Redaktör Henry Nordin

Redaktör Henry Nordin

Det är väl ingen överdrift att påstå att vi lever i ett samhällsklimat som alltmer rör sig bort från kristen etik och moral. Gud blir alltmer frånvarande i det offentliga rummet i en tid som präglas av moralupplösning och antikristliga stämningar. Ett hörbart bevis på detta är att svordomar och ”runda ord” används eller återges gärna och ofta i public service-kanaler och f.ö. i alla typer av media på ett sätt som för inte så länge sedan hade varit fullständigt otänkbart.
Uppmaningen till förbön, inte minst i avfallstider, är en röd tråd i Bibeln – både i GT och NT. Här i Sverige växer bönerörelser som Bönetåget, Landskapsbönen och Sverigebönen, som arrangerar bönesamlingar på många platser, bl.a. på nationaldagen den 6 juni.

Den 24/5 firade vi Israels nation

aldag med festligheter på flera platser i Sverige och överallt i världen där det bor judar. I Israel är firandet så helhjärtat och intensivt att till och med norrmännen ligger i lä. Alltsedan återupprättandet 1948 har dock hot och orosmoln varit Israels ständiga följeslagare.
Bön till Bibelns och Israels Gud är inte ett meningslöst skådespel för galleriet. Det handlar heller inte om att rabbla tomma bönefraser bakom skenheliga fromhetsmasker för att framstå i oförtjänt god dager.
Bortom och över våra begränsade insikter och horisonter finns en annan och större andlig värld. Enligt Bibeln pågår där en konflikt mellan Guds Rike och ondskans värld med Djävulen i spetsen. Den potentaten hatar och bekämpar allt som förknippas med Gud och Hans Ord och Rike. I fokus för den konflikten står de tre stora grundläggande institutioner som Gud skapat – Äktenskapet, Israel och den kristna Församling i nämnd ordning. Detta tar sig uttryck i att andra samlevnadsformer jämställs med äktenskapet, att antisemitismen existerar och att förföljelser av kristna ökar.
Det starkaste vapnet i den andliga kampen är just bönen. Vi uppmanas enträget i Jesaja 62:8 vara väktare på Jerusalems murar och oavbrutet ropa till Herren och inte  ”…ge Honom någon ro förrän Han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.”

Ett nu aktuellt böneämne, som kan ha betydelse både för Sverige och Israel, är valet 28/6 av nya medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Där är Sverige en av kandidaterna. Vår regering har bedrivit en intensiv lobby-verksamhet för att bli invald. Samtidigt vet vi att FN:s säkerhetsråd genom åren blivit ett forum för negativa ställningstaganden mot Israel. Om inte säkerhetsrådets permanenta medlemmars vetorätt förhindrat en del beslut hade resultatet varit ännu värre.
Tyvärr måste vi konstatera att Sveriges regering genom beslutet att erkänna Palestina och nu senast att frånkänna Israel den självklara kopplingen till sina heliga platser m.m. ger olycksbådande signaler inför hanteringen av frågor där Israel berörs.
Om Sverige blir medlem i FN:s säkerhetsråd och där med stor sannolikhet skulle stödja Israelfientliga resolutioner blir det till skada för Israel. Dessutom blir det till allvarlig skada för Sverige om man på detta sätt fortsätter att öka på vårt antiisraeliska skuldkonto. Bibeln varnar allvarligt för motstånd mot Israel, enl. 1 Mos. 12:3 och att dela landet, Joel 3:2.
Jag vill därför uppmana till intensiv förbön inför valet till FN:s säkerhetsråd. Bed att Guds vilja får ske och att resultatet av valet 28/6 blir det bästa för både Israel och Sverige.

Det finns många anledningar att dagligen bedja för Israel. Det ständiga yttre trycket i form av militära hotbilder, intifador, bojkottaktioner, terrordåd, internationell diskriminering m.m. i en förskräckande lång lista verkar fastmer tillta.

Till det kommer interna hot i form av konflikter mellan grupper som ultra-
ortodoxa och sekulära och de messianska judarnas status. Utöver detta tillkommer politiska och andra motsättningar, spänningar och olika samhällsproblem som gäller för alla demokratiska nationer.

Israels Gud sitter fortfarande på tronen och har inga planer på att avgå. I stället kommer Han snart att sända sin son, tillika Israels Messias, tillbaka till Oljeberget i Jerusalem.
Fram till dess har vi all anledning att prioritera förbön för Israel och Sverige.

Lämna en åsikt

avatar
1000
  Subscribe  
Ge mig notis vid