En vecka av eldkaos och arabisk terrorskräck

fire-in-israelIsrael i lågor blev många tidningars rubriker under veckan som gått (v.47). På tisdagen började det brinna på platser i Israel och under dagarna som följde blev hela Israel fångad i ett totalt brand-inferno.
100-talet olika bränder uppstod under några dagar – en del av dessa mindre i storlek, men vissa tog ett rejält grepp om den torra marken och grönskan. Det har regnat väldigt lite i Israel hittills i höst. Inkommande starka vindar från väst i samma stund som bränderna startade resulterade i att bränderna snabbt utvecklades till farligt okontrollerbara bränder med risk för både liv och egendom. Bränderna uppstod på åtskilliga platser runt om i landet, i skogar runt Jerusalem, längs med sluttningar bl.a. vid Zichron Ya’acov, drygt två mil nord-öst om Netanya och i norra Israel. I Zichron Ya’acov kom elden in till bostadsområdena och gjorde att inte bara träd brann ner i de många meter höga lågorna utan också bostadshus.

Evakuering i Haifa
En eldsvåda som startades utanför Haifa blev den som kom att bli värst. Där spred sig elden inledningsvis helt okontrollerbart under mer än två dygn, och nära 90 000 personer evakuerades undan branden från åtta drabbade bostadsområden. Människor fick lämna allt i sina bostäder och hitta skydd hos vänner eller bo på hotell på andra ställen. Många av dessa kunde bara på distans följa hur och deras hem, över 500 hus totalt, deras minnen och tillgångar slukades av elden och förvandlades till aska.
Haifa är en stor stad med blandad befolkning och beskrivs ofta som en arbetarstad. En stad dit även många av de senaste årens nyinflyttade immigranter bosatt sig.
En för staden välkänd restaurang, som också varit ett landmärke, ”Rama’s kitchen” blev ett annat av offren för eldens härjningar.

Elden slukar hus i Zichron Ya'acov, Israel. Foto: Maria Nordin

Elden slukar hus i Zichron Ya’acov, Israel.
Foto: Maria Nordin

Nedbrunna skogar
Skogar med sammanlagd storlek om drygt 4 000 hektar, som innan fungerat som parker och naturområden dit man sökt sig för att få avbrott från vardagen, har brunnit ner. Områden som blivit förstörda och nu måste återskapas och återplanteras.

Det är hemskt att se på när människor och samhällen drabbas. Men saker går att återskapa, skog går att återplantera, men inte liv. Därför är det med tacksamhet det går att konstatera att inga personer fått sätta livet till under dessa intensiva dagar. Flera personer skadades, två personer från Maale Adumim allvarligt, och många fick rökskador.

Bränderna skapade inte bara kaos i det att träd och hus brann. Frågan om hur bränderna uppstod blev snabbt stora frågor som belystes i media. Så många bränder under så kort tid talar för att många sannolikt var anlagda. Åtminstone 35 personer, varav flertalet palestina-araber och några israeliska araber, har arresterats för att ha anlagt eller försökt anlägga bränder. Några arresterades i samband med att de var i färd att starta ytterligare bränder. Många israeler räds att detta är inledningen av en ny fas av våld från den arabiska sidan. En ny uppkommande intifada, med våld och terror, från grupper som inte skyr att skada och förstöra för Israel. Fortsatta terrorhandlingar med ytterligarare moment där judiska familjer och barn stressas av hot och rädsla för vad som skall komma härnäst. Detta händer bara en kort tid efter att man i Israel dagligen fått uppleva knivdåd och terror riktad mot alla judar landet, påkallat av de muslimska ledarna.

Internationell hjälp, men ej från Sverige
President Netanyahu gick tidigt under veckan ut internationellt och bad om hjälp med att släcka de våldsamma bränderna. Som svar kom hjälp från många länder, Ryssland, Grekland, USA, Turkiet, Frankrike, Ukrina, och en rad ytterligare länder. Även brandmän och brandbilar från palestinska brandväsendet hjälpte till. Reaktion eller hjälp från Sverige lyste med sin frånvaro.
Flygplan med förmåga att hämta upp stora mängder vatten som kunde släppas över bränderna flögs till Israel. Under lördagen kunde de som råkade vara på plats längs stränderna i Netanaya se hur flygplanen satte buken i havet. De samlade upp vatten för att sedan med full gas åter lyfte för att flyga österut och tömma sin last över bränderna. Runt 6 rundor i timmen eller 120 laster per dag kunde dumpas över eldarna.
Ett av de plan som kom till hjälp mot bränderna skickades från USA och är sannolikt världens störta eldbekämparflygplan vilket fick stort utrymme i nyhetssändningarna.

På lördagskvällen kunde man från myndigheterna till slut meddela att bränderna var släckta och brandpersonal som arbetat intensivt, en del upp till 72 timmar utan ordentlig vila, kunde avsluta sitt arbete. Med en fortsatt risk för återtändning måste man ändå fortsätta hårdbevaka områdena en bra tid framöver.
Nu längtar man i Israel efter lugn och regn. Lugn som ger tid för återhämtning känslomässigt och praktiskt, och regn som får skog och mark att växta istället för att brinna.

Vi kan hjälpa till
För att ersätta det som skadats och förstörts behöver man nu resurser och pengar. Alla säkerhetsåtgärder i landet belastar redan den lilla människan med höga priser och skatter som gör livet hårt. Nu måste vi som är Israelvänner ställa upp med det vi kan. Vi kan dela med oss av det som Herren har välsignat oss med. Vi kan låta Israel och det judiska folket förstå att de har vänner i Sverige och övriga världen som älskar dem och vill välsigna dem, grundat på Guds ord.
 Vi uppmanar därför dig som läsare att inför jul vara med och stödja Israel extra med trädplantering och återbyggande. Vi vill också kunna skicka stöd till de messianska församlingar så att de kan bistå med hjälp i deras sammanhang till de som drabbats. Det går att skicka stöd genom Israels Vänner, ange då: Brandhjälp vid inbetalning.

 

Lämna en åsikt

avatar
1000
  Subscribe  
Ge mig notis vid