Jag har en dröm

Under 70 år har Israel och Mellanöstern inte fått uppleva en varaktig fredsperiod. Arabstaternas utrotningskrig 1948/49 var början till en hel rad av krig från arabiskt håll med målet att förinta Israel. Fram till fredsavtalet 1979 mellan Israel och Egypten,…